Mindfulness

Lära oss vara där vi redan är

Vad är egentligen mindfulness, eller medveten närvaro som det också kallas?

Mindfulness i sig är inte någon metod utan ett tillstånd av varande. Det är det här tillståndet man vill komma i kontakt med genom att använda de olika teknikerna som ingår. Det gör man genom att till exempel fokusera på andningen genom andningsövningar, avslappningsövningar, meditationer eller yoga. Mindfulness är en förmåga som vi alla har inom oss och vi kan träna oss i att hålla den förmågan vid liv.

Mindfulness kommer från en buddistisk tradition. Sedan vi i västvärlden har sett positiva vetenskapliga forskningsresultat på att mindfulness fungerar, har man anpassat det till för att kunna utöva det i vardagen. Mindfulness är inte kulturellt eller religiöst bunden till någonting, utan den har istället nu sin grund i modern psykologi och hjärnforskning.

Syftet med mindfulness är att lära sig förstå sina känslor, tankar och kropp. Att inte värdera eller döma det man upptäcker, utan att se mönster och öppna för något nytt. Mindfulness innebär att du inte bara gör som du brukar, utan att du lär dig göra fler genomtänkta val. Mindfulness är också att lära sig släppa taget om sådant du inte kan påverka, och att ha modet att acceptera tillvaron som den är.

Nyttan med mindfulness är att du får en bättre koncentration. Du har lättare för att lära in saker och återhämtningscentrat i hjärnan aktiveras. Mindfulness kan också ge dig mer energi och kreativitet och ge dig större självinsikt och bättre självförtroende.

Att vara i stället för att göra

I vårt prestationsinriktade samhälle är vi vana att det är resultat som räknas. Vi lyckas eller misslyckas med det vi gör. Det fina med mindfulness är att det fokuserar på att vara och att det inte går att misslyckas med det. Man kan inte bli bäst på att meditera, andas medvetet eller yoga. Det är ingen tävling och det finns inget mål. Varje upptäckt du gör är lika betydelsefull. Det är viktigt att inse detta från början. Kan du andas så kan du öva mindfulness.

Utdrag ur boken “Pausa – en bok om återhämtning”
av Ulrika Borén (2016)