Medveten andning

Andningen påverkar stress- och återhämtningssystemet i hjärnan.
När du andas in påverkas stressystemet och kroppen aktiveras. När du andas ut påverkar det i sin tur återhämtningssystemet, vilket leder till avslappning. Genom att andas rätt får kroppen både aktivitet och avslappning i samma andningscykel. Förbättrade andningsvanor kan också ge en positiv påverkan genom att det lugnar ner en stressad hjärna, stabiliserar blodtrycket, förbättrar sömnen, minskar smärta och att du får en ökad energi.

Genom att bli medveten om din andning och göra små förändringar kan det ge stor effekt.

Lägg en hand på magen och en på bröstkorgen och blunda. Andas ut och in genom näsan och känn efter var du har din andning just nu.

Är det bröstet som höjer sig när du andas? Höjer sig magen? Om inte magen höjer sig fylls inte lungorna fullt ut. Om du andas optimalt rör sig först magen utåt och sedan expanderar bröstkorgen när lungorna fylls med luft när du andas in. När du andas ut går bröstkorgen ihop och naveln dras inåt ryggraden. Att vi andas med magen är inte hela sanningen, det vi jobbar med är diafragman. Den sitter i botten på bröstkorgen, vid mellangärdet och är vår viktigaste andningsmuskel.

När vi andas högt uppe i bröstet tar vi ofta korta andetag. Då använder vi muskler i nacke och axlar som inte är byggda för en sådan regelbunden användning. De ska istället vara hjälpmuskler när vi måste andas snabbare, till exempel när vi sportar.

Denna typ av så kallad ytandning kan resultera i att ångestnivåerna i kroppen ökar. Vi får torra ögon eftersom vi glömmer att blinka, musklerna blir stela och ömma på grund av axeluppdragningar. Många människor i västvärlden andas med ytliga andetag. Det har mycket att göra med det höga tempot i samhället. Att börja andas medvetet ger oss en nyckel till att sänka vårt inre tempo och skapa en inre balans.

Utdrag ur boken ”Pausa – en bok om återhämtning”
av Ulrika Borén (2016)